sample

ТОВ " Проектування та розробка автоматизованих технологій "

Наша культура


ТОВ "ПРAT" у своїй діяльності прагне повністю зрозуміти проблеми, з якими стикаються наші замовники, й знайти шляхи до їх вирішення, а за допомогою повного гарантійного та післягарантійного обслуговування супроводжуємо й модернізуємо впроваджені технологічні розробки відповідно за вимогами й покликами часу. Від концепції до впровадження, наш інженерний досвід - Ваш.

ТОВ "ПРAT" є роботодавцем з рівними можливостями для всіх. Наша ціль – це створення підприємницької культури, де люди можуть проявляти ініціативу та досягати успіху.

к.т.н. Віктор Сідлецький, директор.

АдресаEmail : info@prat.com.ua

Email - Viktor Sidletskyi: viktor.sidletskyi@prat.com.ua

Website : prat.com.ua

Phone : (067)764 - 6410

Address : Київська обл, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів 10

ДіяльністьІнновація. Цілістність. Орієнтованість на клієнта.

Напрямки роботи

В автоматизованих технологічних процесах людина в основному спостерігає за ходом процесу. При цьому обслуговуючий персонал має можливість у будь-який момент відключити авторегулятори і перейти на ручне керування з використанням засобів дистанційного керування приводами елементів обладнання. Основні позитивні наслідки автоматизації:

Об'єктивність контролю і керування, виключення впливу суб’єктивних факторів, таких як уповільнена реакція, втома, слабість зору і т д.

Можливість централізації керування агрегатами і цілими виробничими системами практично без обмеження відстані.

Ефективність використання обладнання: шляхом підвищення продуктивності агрегатів і установок за рахунок оптимізації технологічних процесів та шляхом зменшення зносу обладнання і подовження міжремонтних термінів за рахунок ліквідації різких змін механічних та теплових навантажень.

Точне підтримання технологічних регламентів за заданими або оптимальними кількісними чи якісними показниками, що забезпечує: а) підвищення якості продукції, стабілізацію параметрів; б) раціональне використання палива, енергії, води, допоміжних матеріалів і проміжних продуктів. При автоматизації суттєво зменшуються витрата електроенергії на власні потреби.

Можливість керування процесами при великих швидкостях їх протікання і критичних значеннях параметрів.

Надійність та безпечність роботи обладнання, попередження виникнення і розвитку аварійних ситуацій. За аварії автоматична система виключає можливість помилкових дій персоналу і не допускає її подальшого розвитку.

Критерієм доцільності об’єму автоматизації є її економічна ефективність, яка визначається річним економічним ефектом і терміном окупності капітальних вкладень, котрий звичайно не перевищує 2-3 роки. Але слід враховувати, що при автоматизації процесів, шкідливих для здоров’я людей, або при автоматизації з метою підвищення безпеки обслуговування економічна ефективність не є критерієм доцільності автоматизації. Автоматизація як невід'ємна складова науково-технічного прогресу не зменшує значення інших форм і методів удосконалення техніки, технології та організації виробництва, а є їх логічним доповненням, що підвищує техніко-економічну ефективність функціонування підприємств.

Благодійність

БО "АРГО" - http://argo.org.ua/

Головною ціллю Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах, поліпшення матеріального та соціального становища набувачів благодійної допомоги